O Firmie

Początek działalności firmy to kwiecień 1998 roku, kiedy działalność gospodarczą pod nazwą Usługowy Zakład Pobielania Części Metalowych, Kotłów i Naczyń a później FPHU „STERNAL” , rozpoczyna Robert Sternal. Początkowo firma zatrudniała jednego pracownika oraz inwestowała w rozbudowę i modernizację warsztatu znajdującego się w Łososinie Dolnej.
Stałe powiększanie się liczby zamówień od nowych kontrahentów i chęć sprostania ich wymogom, przyczyniło się do podjęcia decyzji o wybudowaniu hali produkcyjno-usługowej z nowoczesną linią do cynkowania galwanicznego.

Firma działa pod patronatem Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. Z o.o.

Jednym z głównych celów firmy jest prowadzenie działalności przyjaznej otoczeniu oraz
pracującym w niej ludziom. Proces ciągłego doskonalenia prowadzimy poprzez identyfikację
aspektów środowiskowych i minimalizację ich negatywnego wpływu.